Uw privacy, onze zorg

PERSOONSGEGEVENS

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren leggen wij een aantal gegevens van u vast om met u te kunnen communiceren, om een analyse te kunnen maken van uw claimzaak, om automatische incasso's te kunnen aanmaken en om voor u een individuele claimprocedure te kunnen voeren tegen de verzekeraar. Het betreft de gegevens die u via ons bestel- en aanmeldingsformulier aanlevert, alle polisdocumenten en communicatie met de verzekeraar die u ons verstrekt en alle informatie die u ons toevertrouwt in persoonlijke gesprekken die wij met u hebben. We gebruiken uw gegevens ook voor algemene interne analyses en registreren ook algemene bezoekersstatistieken voor analyses.

 

ZORGVULDIGHEID

Met de gegevens die wij van u ontvangen gaan wij natuurlijk zorgvuldig om. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden zomaar deze gegevens kunnen raadplegen of in bezit kunnen krijgen. De mensen die met deze gegevens werken in onze organisatie hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en de software en hardware die we hiervoor gebruiken voldoen aan minimale kwaliteitsnormen om data goed te kunnen verwerken en veilig op te slaan. Met derde partijen die onze data opslaan, hebben wij een overeenkomst gesloten die er op toeziet dat ook die partijen zich houden aan de geldende privacy wetgeving.

 

GEBRUIK GEGEVENS

Wij gebruiken uw gegevens om individuele claimprocedures voor u te voeren en algemene analyses te maken. Ook geven wij uw gegevens door aan verzekeraars en aan het KiFiD. Claimexperts kunnen onderling ook gegevens van u delen om zaken onderling te bespreken. Voor de incasso maken wij gebruik van een incassomodule bij een daarin gespecialiseerd bedrijf.

 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

 

BEWAREN GEGEVENS

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Uiterlijk twee jaar nadat een individuele claimprocedure definitief is afgewikkeld, vernietigen wij de gegevens die wij van u hebben ontvangen voor deze opdracht.

 

KLANTRECHTEN

Omdat u klant bent bij ons heeft u ook bepaalde rechten ten aanzien van de bij ons opgeslagen gegevens en bepaalt u ook welke gegevens u wel of niet wilt verstrekken. Uw rechten zijn:

  1. U mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
  2. Wanneer u vindt dat bepaalde gegevens onjuist in onze administratie staan, dan mag u om aanpassing daarvan vragen.
  3. U heeft het recht om alle informatie die wij hebben van u, te laten verwijderen uit het systeem. Wij moeten daar aan meewerken.
  4. U heeft het recht om de manier waarop wij gegevens gebruiken op elk moment te beperken, bijvoorbeeld het doorgeven van bepaalde gegevens een bepaalde organisatie. Dit kan wel gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij bieden.
  5. Als u wilt dat wij alle gegevens die we van u hebben moeten doorsturen naar een andere organisatie, dan voeren wij dat verzoek uit.
  6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

KLACHTEN

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Neem dan s.v.p. hierover contact met ons op. Wij doen ons best om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Levert dat niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.