Samenwerking met intermediairs

Er zijn in Nederland gelukkig ook onafhankelijke financieel -en verzekeringskantoren (intermediairs), die zich het lot aantrekken van klanten met een woekerpolis. WoekerClaims.nl behartigd de clienten van financiële experts om aandacht te vragen voor claimmogelijkheden in de polis.

 

Zonder ons verder met uw client te bemoeien, beperken wij ons klantcontact uitsluitend tot de gang van zaken rond de woekerpolis en kijken we alleen naar het verleden, en proberen door middel van een claimprocedure de teveel in rekening gebrachte kosten bij de verzekeraar terug te vorderen. Het is dus geen hersteladvies, dat blijft uw taak.

 

Wij behandelen alle klachten op individuele basis. U levert (zo mogelijk) de polisgegevens van de klant bij ons in het proces en daarna pakken wij de verdere procedure op. Hierbij wordt altijd eerst door ons berekend hoe interessant een claim is en of de eenmalige investering van € 395,00 in verhouding staat. Indien de claim te klein is, dan verwijzen wij de klant door naar een partij die collectieve claimprocedures verzorgt.

 

Bent u intermediair en wilt u ook uw klanten helpen met de Woekerpolis claimscan?

 

Of heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.