Woekerclaims

Teveel betaald aan je verzekeraar of bank ?

Nadere informatie

Wat is een woekerpolis ?

Zo kort mogelijk weergegeven:

Een woekerpolis is:

- een levensverzekering

- waarvan de premie wordt belegd in aandelen of obligaties of een combinatie daarvan

- en waar van de premie hoge kosten (20 tot soms wel 40% of zelfs hoger!) in mindering worden gebracht die ten koste gaan van de beleggingsopbrengst

- meestal is er bij de oorspronkelijke verkoop weinig tot geen informatie gegeven over kosten en andere onderdelen van de polis.

Hoe kan ik zien of ik een woekerpolis heb?

Bij een echte woekerpolis krijgt u elk jaar een overzicht van de poliswaarde, meestal met 1 januari als peildatum, en daarop treft u achtereenvolgens aan:

- de waarde van de polis van het begin van het jaar

- de betaalde premie

- de ingehouden kosten (o.a. premie overlijdensrisico dekking)

- het resultaat van de beleggingen van het afgelopen jaar

- de poliswaarde aan het einde van het jaar.

Dit overzicht is door de overheid voorgeschreven vanaf het jaar 2007 (en door u ontvangen in 2008) en moet u vanaf dat moment jaarlijks worden verstrekt door de verzekeraar.

 

 


E-mailen
Bellen
Map
Info