Woekerclaims

Teveel betaald aan je verzekeraar of bank ?

NIEUWS

2020: Kifid zaken gewonnen

Gedurende dit jaar zijn er diverse zaken op woekerpolisgebied behandeld door het Kifid.

2019: Kifid start met bemiddel zaken

Het klachteninstituut Kifid werd geconfronteerd met een enorme berg dossiers (>600) met klachten op het gebied van woekerpoliszaken. Een zeer groot deel daarvan is afkomstig van ons..... Het werd ondoenlijk om die allemaal binnen korte tijd af te wikkelen en daarover uitspraken te doen. Mede door de door ons verwoorde noodzaak om toch op korte tijd een groot aantal dossiers weg te werken, heeft het Kifid besloten om te komen tot zogenaamde bemiddelzittingen. Bij de verzekeraar wordt navraag gedaan of zij bereid zijn tot een schikking en indien dat het geval is, wordt er een bemiddelzitting bij het Kifid in Den Haag gehouden. Onder leiding van een lid van de Kifid Geschillen Commissie wordt er dan gekeken of partijen inderdaad tot elkaar kunnen komen en zo ja, wordt er onderhandelt over een schikkingsbedrag. Op deze manier hebben wij van een 40-tal zaken bij 38 ervan de klacht op een voor alle partijen bevredigende manier kunnen afsluiten met een mooi schikkingsbedrag.

Iedereen blij: de client omdat het boek eindelijk dicht kan en er toch een mooi resultaat is geboekt, de verzekeraar omdat hij een dure en wat de uitkomst betreft onzekere uitspraak van de Geschillen Commissie vermijd, en wat het Kifid betreft een snelle en efficiente manier om de wachtrij van klachtdossier te verkleinen.

Verzekeraars ASR, Aegon en Reaal hebben voor enkele van hun produkten hieraan hun medewerking verleend. Helaas doet men dit nog niet voor alle produkten.


November 2018: Woekerclaims bereikt een schikking met Allianz

Voor alle tot op dit moment lopende schikkingszaken hebben wij met Allianz een overeenstemming bereikt voor compensatie van hun polis. Op individuele basis is voor elke polishouder een schikkingsbedrag voorgesteld die neerkwam op een vergoeding van € 700,= in het laagste geval tot € 8.400,= voor de hoogste schikking. De aangeboden schikking is door 94% van de klanten geaccepteerd !

10 oktober 2017

WOEKERCLAIMS BEREIKT SCHIKKING

Vandaag werd een schikking getroffen voor een client voor een bedrag van € 6.250,= op 1 polis !


9 oktober 2017


Even een sfeerbeeld van de drukte op de 50+ beurs. Onze stand mocht zich verheugen in een doorlopende belangstelling van bezoekers. Ook al had natuurlijk niemand zijn woekerpolis bij zich, men kon in de meeste gevallen moeiteloos opnoemen dat men zo'n polis had/heeft en er graag wat aan wil laten doen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we al ruim 12 jaar na het "ontdekken" van het probleem, nog altijd niet tot bevredigend resultaat zijn gekomen. Dankzij de stevige tegenwerking van verzekeraars worden weliswaar met enige regelmaat collectieve processen gewonnen, maar door vertragingstaktieken zoals b.v. alsmaar in hoger beroep gaan, slepen deze processen zich maar heel moeizaam voort.

Wij kunnen middels onze individuele benadering vaak een schikking treffen: onderhands en op basis van het persoonlijke verhaal van elke client apart. Resultaat dat ook al snel in de duizenden euro's per polis kan oplopen. 

Op de beurs hebben wij dit vele mensen duidelijk kunnen maken, met een stortvloed aan nieuwe aanvragen tot gevolg.

Heeft u ook nog zo'n polis: aarzel dan niet en reageer NU. Zie hier rechts op de pagina.

22 september 2017

Woekerclaims is aanwezig met een stand op de 50+ beurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Een massale belangstelling maakte dat Arien, Martin en Ron tientallen gesprekken hebben gevoerd met bezitters van een woekerpolis en hen hebben kunnen adviseren over de akties die richting hun verzekeraar mogelijk zijn. Hieronder een paar foto´s van de vrijdag, voor de beurs, toen iedereen nog uitgerust was. Aan het eind van de beursdag was dat anders......


E-mailen
Bellen
Map
Info